برچسب: نصف النهار مغناطیسی

نصف النهار مغناطیسی

نصف النهار مغناطیسی، خطوط فرضی اند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند. که میتوان آنها را به عنوان مؤلفه های خطوط نیروی مغناطیسی در روی سطح زمین در نظر گرفت. و همواره سوزن یک قطب نما موازی با نصف النهار مغناطیسی می ایستد. زاویه ی بین نصف النهار مغناطیسی و نصف النهار واقعی، میل مغناطیسی نامیده میشود. که در مسائل مربوط به ناوبری بسیار با اهمیت است.

میل مغناطیسی چیست؟

محور مغناطیسی زمین با محور جغرافیایی آن (محور چرخش زمین) بطور کامل موازی نیست. در نتیجه خوانده ی یک قطب نما تا حدودی از شمال جغرافیای انحراف دارد. این انحراف که با مکان تغییر می کند وردش مغناطیسی یا میل مغناطیسی نامیده میشود.

میل مغناطیسی، در هر نطقطه از زمین، زاویه بین شمال حقیقی و شمال مغناطیسی در آن نقطه است، یعنی زاویه ی بین سمتی که عقربه ی قطب نما نشان می دهد،. و سمت شمال جغرافیایی، برخی از منابع مختلف میل مغناطیسی را – وردش مغناطیسی- هم می نامند که درست است. برخی هم به اشتباه آن را انحراف مغناطیسی بیان کرده اند. ولی این واژه برای انحراف ناچیز عقربه ی قطب نما در اثر عوامل محیطی مانند وسایل آهنی و منابع الکتریکی و … است. و هیچ ارتباطی با زاویه میل مغناطیسی در یک محل ندارد.

میل مغناطیسی با موقعیت، زمان (سالانه و روزانه)، ناهنجاریهای مغناطیسی محلی،. ارتفاع (جزئی و قابل صرف نظر) و فعالیت های مغناطیسی خورشید تغییر میکند. میل مغناطیسی در طول خطوطی &mdash، که اصطلاحاً خطوط هم ارز،. نامیده میشوند &mdash، ثابت است. خط فرضی با میل مغناطیسی صفر درجه که در حال حاضر از غرب خلیج هودسون،. دریاچه سوپریور، دیاچه میشیگان و فلوریدا عبور می کند.

تعیین میل مغناطیسی

اگر عقربه قطب نما شرق یا غرب شمال واقعی را به عنوان شمال مشخص نماید،. این اختلاف به ترتیب میل مغناطیسی شرقی یا غربی نامیده میشود. شمال مغناطیسی هم در نیمکره شمالی و هم در نیمکره جنوبی به عنوان میل مغناطیسی است. مقدار زاویه ی انحراف بستگی با محل آزمایش دارد.

برای تعیین میل مغناطیسی در یک منطقه مورد نظر میتوان از موارد زیر استفاده کرد.:

-نقشه های توپوگرافی چاپ شده: این نقشه ها با اندازه گیری های متعدد میل مغناطیسی در نقاط مختلف کره ی زمین تهیه میشوند. در برخی نقشه ها میل مغناطیسی منطقه به وسیله زاویه بین دو پیکان شمال مغناطیسی MN و شمال حقیقی GN نشان داده شده است.

-نمودارهای خطوط هم ارز چاپ شده یا موجود در وب گاه ها،. که میل مغناطیسی را نشان می دهند.

-حسابگر آنلاین برای مشخص نمودن آخرین میل مغناطیسی،. برای یک موقعیت مشخص، طول و عرض جغرفیایی و زمان مشخص.

نکته: در یک محل مقدار زاویه ی میل بر حسب زمان، اندکی تغییر میکند. و اندازه ی آن در نقاط مختلف زمین متفاوت است.

در کشور ایران میل مغناطیسی به سمت شرق است و مقدار زاویه آن در مکانهای مختلف متفاوت است. برای نمونه در 12 خردادماه سال 1386 میل مغناطیسی تهران &mdash، طبق محاسبات &mdash، برابر 4 درجه و چهار دقیقه به سمت شرق بوده است،. که هر سال نزدیک چهار دقیقه _ کمتر از یک دهم درجه_ به سمت شرق افزایش پیدا می کند.

کاربرد میل مغناطیسی :: در جهت یابی هواپیماها و کشتی ها بسیار مهم است.

Magnetic_meridians_نصف النهار مغناطیسی-میل مغناطیسی-وردش مغناطیسی-karmap.ir

مختصات نقشه-سیستم تصویر و سیستم مختصات نقشه

مختصات نقشه-سیستم تصویر و سیستم مختصات نقشه- سیستم تصویر انتقال ریاضی مختصات عوارض از روی زمین به نقشه یا وسایل نمایش دهنده دوبعدی می باشد. اگر شکل زمین به صورت بیضوی فرض گردد. ریاضیات مورد استفاده برای انتقال مختصات می تواند خیلی پیچیده باشد. اما در صورتیکه شکل زمین با یک کره کامل تقریب زده شود. ریاضیات مورد استفاده می تواند ساده باشد. انتقال با استفاده از طول و عرض ژئودتیک (یا جغرافیایی) ارائه شده توسط بیضوی (یا کره) انتخاب شده انجام میشود.

نصف النهار مبدأ- نصف النهار گرینویچ- نصف النهار 1 درجه شرقی – نصف النهار 1 درجه غربی

نصف النهار مبدأ- نصف النهار گرینویچ- نصف النهار 1 درجه شرقی – نصف النهار 1 درجی غربی-نصف النهار مبدأ به زبان انگلیسی Prime Maridian d یک نصف النهار خطی از. طول جغرافیایی در دستگاه مختصات جغرافیایی است. که طول جغرافیایی آن برابر صفر درجه است. نصف النهار مبدأ و نصف النهار مقابل آن در سیستم 260 درجه. یعنی نصف النهار 180 درجه در 180 درجه طول جغرافیایی. یک دایره بزرگ را تشکیل می دهند. این دایره بزرگ زمین را به دو نیم کره تقسیم می کند که بر اساس جهان شرقی و غربی. نسبت به نصف النهار مبدأ نیم کره شرقی و نیم کره غربی نامیده میشود.

جی آی اس – سیستم اطلاعات مکانی-سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS

جی آی اس – سیستم اطلاعات مکانی-سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS-بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در ساماندهی مدارک علوم زمین. موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علوم زمین-از آنجا که بخش عمده ی اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،. شامل اطلاعات مکانی. و تشریحی است، مناسب ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. و میتوان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستم ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی آی اس در ساماندهی. مدارک علوم زمین از پایگاه مرکز، کار تفکیک، کنترل، دسته بندی و کد گذاری آن ها. برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه ی داده ها، لایه های اطلاعاتی مربوطه تشکیل شد. و به منظور نمایش، تشریح و انجام تحلیل های لازم بر روی داده ها، مورد استفاده واقع گردید.

برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

برداشت-معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت .(اندازه گیری و محاسبه) و ارائه نتایج کار (ترسیم و نقشه ) است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها (نظیر توتال استیشن ها، تئودولیت ها، جی پی اس و …) و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار بصورت های آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) یا رقومی (مانند جدول ها، مدلهای رقمی زمین) ارائه میگردد.برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

UTM – نقشه برداری- ماده 147

UTM – نقشه برداری- ماده 147-یو تی ام-سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس (به لاتین: Universal Transverse Mercator coordinate system‎) که به اختصار یوتی‌ام (UTM) خوانده می‌شود، نوعی سیستم تصویر است. که از دستگاه مختصاتی دکارتی جهت مشخص نمودن موقعیت بر روی سطح زمین بهره می‌گیرد. این سامانه مختصاتی نوعی نمایش موقعیت افقی است. و برای نمایش موقعیت بر روی زمین مستقل از فرازای (ارتفاع) آن به‌کار می‌رود ولی از چندین جهت با روش سنتی مختصات جغرافیایی (استفاده ازعرض جغرافیایی و طول جغرافیایی) تفاوت دارد.