برچسب: قطب نما

قطب نما

قطب نما-نقشه خوانی-نقشه برداری
قطب نما یکی از ساده ترین وسایل سمت یابی است و ساختمان آن بطور کلی عبارت است از محفظه مدرجی است. که در آن یک عقربه مغناطیسی (آهن ربا) روی پایه نوک تیز و لغزانی نصب گردیده است.

دو سر این عقربه در حالت رهائی جهت قطب شمال و جنوب مغناطیسی کره ی زمین را نشان می دهد. قطب نماهائی که در کارهای نقشه خوانی و بویژه در نقشه برداری بکار می روند دارای ساختمان مفصل ترو کامل تری هستند.

بطوری که علاوه بر شمال، آزیموت مغناطیسی امتدادها را نیز مشخص می سازند. یکی از ساده ترین نمونه های این گونه قطب نماها قطب نمای آینه دار است که به شرح زیر است:

این ابزار از یک صفحه مدور که در جهت گردش عقربه های ساعت. از صفر تا 360 درجه (و یا از صفر تا 400 گراد و گاه از صفر تا 6400 میلی ام) مدرج گردیده تشکیل یافته است.

در میان صفحه مزبور عقربه ای از جنس آهن ربا که معمولاً. یک سر آن بوسیله رنگهای شب نما مشخص گردیده است. روی پایه ای بحالت تعادل سوار شده و همواره نوک رنگین آن رو به سمت شمال مغناطیس زمین می ایستد. درب قطب نما از داخل مجهز به آینه ای است که صفحه مدرج و عقربه را در خود منعکس می سازد.

در جلو و عقب قطب نما دو قطعه نسبتاً برجسته نصب شده که روی آنها معمولاً. بوسیله موادی از جنس فسفر خط کوتاه و مستقیمی رسم گردیده است.

قطعات مزبور در واقع دستگاه نشانه روی قطب نما را تشکیل می دهند. هنگامی که درب قطب نما باندازه حدود 45 درجه باز شود. قطعات نشانه روی ظاهر می گردد و صفحه مدرج و عقربه مغناطیسی در آینه نمایان می شوند. و دستگاه برای اندازه گیری سمت ها آماده می گردد.

compass-قطب نما-سمت یاب-جهت یاب-شمال مغناطیسی-نقشه برداری-karmap.ir

کاربرد قطب نما و اندازه گیری آزیموت مغناطیسی

یکی از مهمترین کاربردهای قطب نما اندازه گیری آزیموت مغناطیسی است. آگاهی از آزیموت مغناطیسی مبدأ و مقصد است که هواپیما را به پرواز در شب و یا عبور از فراز مناطق ناشناخته قادر می سازد.

و یا دریانوردی در اقیانوس های پهناور را برای کشتی ها اطمینان بخش می نماید. و همچنین سیاحان و راه پیمایان را در صحاری و بیابان های ناشناس و بی نشانه به سیاحت و تحقیق وا می دارد.

برای اندازه گیری آزیموت مغناطیسی به ترتیب زیر عمل میشود.:

-انگشت شست دست راست را از دورن حلقه انگشتی. که در زیر قطب نما قرار دارد عبور دهید و بقیه انگشتان را جمع کرده. و قطب نما را بطور افقی نگه دارید.

-درب جعبه را حدود 45 درجه باز کنید بطوری که صفحه مدرج و عقربه مغناطیسی از روبرو بآسانی دیده شود.

-تیغه چشمی را نزدیک چشم راست قرار بدهید. و بکمک شیئی به نقطه مورد نظر نشانه روی کنید. در حالیکه از درون آینه (در برخی از قطب نماها بجای آینه از یک عدسی کوچک استفاده شده است.)

به صفحه مدرج و عقربه مغناطیسی نگاه می کنید. قاب دندانه دار را که روی صفحه مدرج نصب گردیده است. بکمک دست چپ آنقدر بگردانید که حرف N (معرف شمال). صفحه مدرج مقابل نوک شمالی عقربه مغناطیسی قرار گیرد.

-مجدداً تیغه ی چشمی و شیئی را در امتداد مورد نظر قرار دهید و از قرار گرفتن حرف N در مقابل نوک شمالی عقربه اطمینان حاصل نمایید.

-قطب نما را پایین بیآورید و عددی از صفحه مدرج را که در برابر. تیغه ی شیئی قرار گرفته است قرائت کنید. عدد مزبور آزیموت مغناطیسی امتداد میان ایستگاه شما و نقطه ای را که نشانه روی کرده اید نشان می دهد.

اگر به عدد مزبور 180 درجه بیفزائید ( در صورتی که آزیموت قرائت شده کمتر از 180 درجه باشد). و یا از آن 180 درجه بکاهید (در صورتیکه آزیموت قرائت شده بیشتر از 180 درجه باشد)،. آزیموت معکوس امتداد میان ایستگاه شما و نقطه ی مورد نشانه روی بدست خواهد آمد.

.ماده ۱۴۷- gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳

نصف النهار مبدأ- نصف النهار گرینویچ- نصف النهار 1 درجه شرقی – نصف النهار 1 درجه غربی

نصف النهار مبدأ- نصف النهار گرینویچ- نصف النهار 1 درجه شرقی – نصف النهار 1 درجی غربی-نصف النهار مبدأ به زبان انگلیسی Prime Maridian d یک نصف النهار خطی از. طول جغرافیایی در دستگاه مختصات جغرافیایی است. که طول جغرافیایی آن برابر صفر درجه است. نصف النهار مبدأ و نصف النهار مقابل آن در سیستم 260 درجه. یعنی نصف النهار 180 درجه در 180 درجه طول جغرافیایی. یک دایره بزرگ را تشکیل می دهند. این دایره بزرگ زمین را به دو نیم کره تقسیم می کند که بر اساس جهان شرقی و غربی. نسبت به نصف النهار مبدأ نیم کره شرقی و نیم کره غربی نامیده میشود.

تفکیک – تفکیک اراضی-تفکیک زمین-تفکیک ملک

تفکیک – تفکیک اراضی-تفکیک زمین-تفکیک ملک-تفکیک آپارتمان- عرصه و اعیان-نقشه برداری زمینی-در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاهها و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم به دست آید. در مرحله دوم نیز از روش های مختلفی استفاده می گردد. در تمام این روش ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن می شوند. نتایج کار به صورت های آنالوگ (نقشه مقاطع طولی و عرضی و…) و یا دیجیتال (جداول ، مدلهای رقومی زمین DGM یا DTM ارائه می گردد. انتخاب وسایل و روشهای مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است. در زیر به تفکیک به ابزار مورد نیاز فرآیند مساحی پرداخته میشود.)

برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

برداشت-معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت .(اندازه گیری و محاسبه) و ارائه نتایج کار (ترسیم و نقشه ) است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها (نظیر توتال استیشن ها، تئودولیت ها، جی پی اس و …) و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار بصورت های آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) یا رقومی (مانند جدول ها، مدلهای رقمی زمین) ارائه میگردد.برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

ماده 147-متن آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ماده 147-متن آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی. و ساختمان های فاقد سند رسمی به شرح زیر است:-ماده 147-در اجرای تکالیف مقرر در موراد 15،17 و 18 قانون تعیین تکلیف. و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی. متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد. و جوه قانونی به شرح زیر به تصویب میرسد.

UTM – نقشه برداری- ماده 147

UTM – نقشه برداری- ماده 147-یو تی ام-سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس (به لاتین: Universal Transverse Mercator coordinate system‎) که به اختصار یوتی‌ام (UTM) خوانده می‌شود، نوعی سیستم تصویر است. که از دستگاه مختصاتی دکارتی جهت مشخص نمودن موقعیت بر روی سطح زمین بهره می‌گیرد. این سامانه مختصاتی نوعی نمایش موقعیت افقی است. و برای نمایش موقعیت بر روی زمین مستقل از فرازای (ارتفاع) آن به‌کار می‌رود ولی از چندین جهت با روش سنتی مختصات جغرافیایی (استفاده ازعرض جغرافیایی و طول جغرافیایی) تفاوت دارد.