برچسب: شیب بندی

شیب بندی

شیب بندی – شیب بندی سطح

یکی از کاربردهای نقشه توپوگرافی در طرحی محیط و منظر، شیب بندی سطح زمین برای اهداف متفاومت است.شیب بندی، شکل دهی سطح زمین با حذف یا اضافه کردن خاک یا دیگر مواد خاکی است. تا زمین بصورت مصنوعی به مناسب ترین وضعیت مورد نظر طراح تغییر شکل یابد Dewberry et a1.,2002 . این امر زمینه ایجاد طرحی دلپذیر از نظر زیبایی شناسی و در عین حال کارکردی را فراهم مینماید. در بسیاری از موارد، تمهیدات شیب بندی نخستین عامل تعیین کننده در طرح نهای است harris and Dines,1998. در این عملیات سطح زمین نسبت به وضعیت طبیعی خود تغییر میکند. و برای تبدیل به عناصر مصنوعی محیط مانند ساختمانها، راه ها و مسیرهای مختلف. و هم چنین ایجاد تسهیل در دفع آبهای سطحی آماده سازی میشود.

مقدمه ای بر طراحی محیط و منظر

افزایش نیازهای انسان و پیچیدگی ابعاد مسایل و مشکلات ناشی از این نیازها. از یک سو و ناتوانی هر یک از علوم به تنهایی در بر آورد. برخی از این نیازها و عدم امکان حل مسایل با یک دانش یا تخصص خاص. از سوی دیگر، ضرورت توجه به به ربط دانش ها. و تخصص های حرفه ای را جهت حل این مشکلات به خوبی. نشان میدهد. موضوعات محیطی نیز از این امر مستثنی نیستند. و هر نوع برنامه ریزی و طراحی در یک محیط طبیعی و یا مصنوع، نیازمند آشنایی. و ربط دو یا چند دانش و تخصص مرتبط به یکدیگر است.

شیب بندی سطح- شیب بندی زمین -نقشه برداری-www.karmap.ir

.ماده ۱۴۷ – تفکیک – تفکیک آپارتمان – آپارتمان زمین – تفکیک ملک – gis – gps – utm– پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاس در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳

مقدمه ای بر کاربرد نقشه برداری در طراحی محیط و منظر

مقدمه ای بر کاربرد نقشه برداری در طراحی محیط و منظر-تا کنون فرآیندهای مختلفی برای طراحی محیط و منظر توسط متخصصات این رشته برای به هدف رساندن یک پروژه محیط. و منظر معرفی شده که یکی از آنها فرآیند بوث (1983) است. این فرآیند، مجموعه ای از عملیات در طراحی یک پروژه محیط و منظر از پذیرش پروژه .تا حفاظت از طرح اجرا شده را شامل میشود. در این مقاله سه زیر بخش از مراحل فرآیند طراحی محیط و منظر بوث. توسط نگارنده در یک نمودار، معرفی و نشان دادن ارتباط. بین دانشی تخصص های – طراحی محیط و منظر- و (((نقشه برداری))) در اجرای یک فرآیند طراحی است.