برچسب: توتال استیشن

توتال استیشن

توتال استیشن-دورین نقشه برداری

دوربین مساحی یا دوربین نقشه برداری با نام توتال استیشن ابزار الکترونیکی/اپتیکی می باشد که برای نقشه برداری و ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. توتال استیشن، تئودولیت دیجیتالی است. که به اندازه گیری فاصله الکترونیک EDM برای قرائت طول مایل دستگاه تا نقطه خاص و یک کامپیوتر داخلی برای جمع آوری اطلاعات و به دست آوردن پیشرفته مختصات بر اساس محاسبات مجهز شده است.

دوربین نقشه برداری رباتیک به اپراتور اجازه می دهد دستگاه را از را دور کنترل نماید. این کار باعث حذف دستیار  اپراتور نقشه برداری برای نگهداری منشور و کنترل دوربین از هر نقطه می شود.

کاربرد دوربین نقشه برداری

کاربرد در بخش معدن

دوربین های نقشه برداری ابزار اصلی بررسی در نقشه برداری معدن هستند. دوربین نقشه برداری برای ثبت محل دقیق دیوارهای تونل،. سقف و کف و به طور کلی هدایت معدن زیر زمینی به کار می رود. اطلاعات ثبت شده در دوربین در نرم افزارهای نقشه برداری وارد شده و با پروژه طراحی شده مقایسه می گردد.

کاربرد در بخش ساختمان سازی

دوربین های نقشه برداری بالاترین استاندارد را در اجرای اشکال مختلف ساختمان دارند. آنها از محورهای X و Y برای جانمایی تأسیسات در زیر زمین و بین طبقات سازه (داکت ها). و نفوذ در سقف استفاده می نمایند. برای پیاده نمودن محل گود برداری و عمق آن،. حجم عملیات خاکی گودبرداری، پیاده سازی فونداسیون و شاقولی ستون ها، محل اجرای دیوارها،. اجرای نمای ساختمان و غیره از توتال استیشن استفاده می شود.

از دوربین های نقشه برداری توتال استیشن در بخش های دیگر چون در جاده ساده سازی. و تونل سازی و سد سازی و ساخت راه آهن و پل سازی. و نقشه برداری صنعنی. و حتی در زمینه مسافت سنجی و متراز در مسابقات ورزشی نیز مورد استفاده می شود.

Leica-flexline-ts09-plus-توتال استیشن - دوربین نقشه برداری-karmap.ir

تفکیک – تفکیک اراضی-تفکیک زمین-تفکیک ملک

تفکیک – تفکیک اراضی-تفکیک زمین-تفکیک ملک-تفکیک آپارتمان- عرصه و اعیان-نقشه برداری زمینی-در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاهها و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم به دست آید. در مرحله دوم نیز از روش های مختلفی استفاده می گردد. در تمام این روش ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن می شوند. نتایج کار به صورت های آنالوگ (نقشه مقاطع طولی و عرضی و…) و یا دیجیتال (جداول ، مدلهای رقومی زمین DGM یا DTM ارائه می گردد. انتخاب وسایل و روشهای مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است. در زیر به تفکیک به ابزار مورد نیاز فرآیند مساحی پرداخته میشود.)

برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

برداشت-معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت .(اندازه گیری و محاسبه) و ارائه نتایج کار (ترسیم و نقشه ) است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها (نظیر توتال استیشن ها، تئودولیت ها، جی پی اس و …) و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار بصورت های آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) یا رقومی (مانند جدول ها، مدلهای رقمی زمین) ارائه میگردد.برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

ماده 147-متن آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ماده 147-متن آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی. و ساختمان های فاقد سند رسمی به شرح زیر است:-ماده 147-در اجرای تکالیف مقرر در موراد 15،17 و 18 قانون تعیین تکلیف. و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی. متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد. و جوه قانونی به شرح زیر به تصویب میرسد.

مقدمه ای بر کاربرد نقشه برداری در طراحی محیط و منظر

مقدمه ای بر کاربرد نقشه برداری در طراحی محیط و منظر-تا کنون فرآیندهای مختلفی برای طراحی محیط و منظر توسط متخصصات این رشته برای به هدف رساندن یک پروژه محیط. و منظر معرفی شده که یکی از آنها فرآیند بوث (1983) است. این فرآیند، مجموعه ای از عملیات در طراحی یک پروژه محیط و منظر از پذیرش پروژه .تا حفاظت از طرح اجرا شده را شامل میشود. در این مقاله سه زیر بخش از مراحل فرآیند طراحی محیط و منظر بوث. توسط نگارنده در یک نمودار، معرفی و نشان دادن ارتباط. بین دانشی تخصص های – طراحی محیط و منظر- و (((نقشه برداری))) در اجرای یک فرآیند طراحی است.

کاداستر – نقشه برداری کاداستر

کاداستر-محدوده‌بندی یا حدنگاری یا کاداستر (به زبان فرانسه : Cadastre) فهرست نقشه برداری ثبتی میباشد. یعنی آن نوع نقشه‌برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. کاداستر منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است (یا در مورد ایران باید باشد).نقشه برداری کاداستر