برچسب: تفکیک عرصه

تفکیک عرصه

تفکیک عرصه-نقشه برداری زمینی


این اقدام با تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی شروع می شود. به این ترتیب که مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می کند. شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات و ضوابط شهرداری نقشه مصوبه (موضوع ماده 101 قانون شهرداریها) را به متقاضی تسلیم و نسخه از آن را جهت تطبیق با ضوابط و مقررات ثبت و تنظیم صورت مجلس به اداره ثبت اراسل می دارد. در صورتیکه نقشه ای وجود نداشته باشد، کار تفکیک، به یک گروه نقشه برداری واگذار می گردد.


با وصول نقشه 101 به اداره ثبت و تقاضای مالک یا وکیل قانونی او که از دفاتر اسناد رسمی و در فرم مخصوص تنظیم می شود، نماینده و نقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می آورند و پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت صادره و محل ملک در صورت عدم مغایرت، گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر و شوارع به وسیله نقشه بردار صورت گرفته و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی می کند که پس از طی تشریفات اداری و پرداخت هزنیه دولتی یک نسخه از آن به دفتر اسناد رسمی متقاضی ارسال خواهد شد.

تفکیک زمین-تفکیک آپارتمان-تفکیک اراضی-نقشه برداری زمینی-نقشه برداری تفکیکی-karmap.ir-نقشه برداری کارمَپ

.ماده ۱۴۷- gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳

تفکیک – تفکیک اراضی-تفکیک زمین-تفکیک ملک

تفکیک – تفکیک اراضی-تفکیک زمین-تفکیک ملک-تفکیک آپارتمان- عرصه و اعیان-نقشه برداری زمینی-در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاهها و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم به دست آید. در مرحله دوم نیز از روش های مختلفی استفاده می گردد. در تمام این روش ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن می شوند. نتایج کار به صورت های آنالوگ (نقشه مقاطع طولی و عرضی و…) و یا دیجیتال (جداول ، مدلهای رقومی زمین DGM یا DTM ارائه می گردد. انتخاب وسایل و روشهای مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است. در زیر به تفکیک به ابزار مورد نیاز فرآیند مساحی پرداخته میشود.)