برچسب: تفکیک اعیان

تفکیک اعیان

تفکیک اعیان – تفکیک ملک – تفکیک زمین-نقشه برداری زمینی- تفکیک آپارتمان


تفکیک اعیان توسط اداره ثبت یا با اسناد به گواهی پایان کار ساختمان صورت می گیرد. مالک یا وکیل قانونی او تقاضای تفکیک را که در فرم مخصوص تنظیم می شود. از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی به پیوست تصویر متصدی گواهی پایان کار به اداره ثبت ارائه می دهد و پس از بازدید نماینده و نقشه بردار از پلاک مورد نظر، نقشه بردار، کروکی تمام قطعات مفروزی و قسمت های مشاعی را ترسیم نموده و صورت مجلس تفکیکی که حاوی شرح مختصری از سابقه ملک و شرح قطعات مفروزی با قید مساحت و حدود و همچنین ذکر تمام مشاعات موجود در ملک است، تهیه و تنظیم می نماید که پس از طی تشریفات اداری طبق مراحل زیر، صورت مجلس تفکیکی صادر می شود.


-گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع و حریم و املاک مجاور و گواهی عدم تعارض و امضاء صورت مجلس به وسیله ی نماینده و نقشه بردار.


-گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک.


-گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی.


-تطبیق و تأیید مفاد صورت مجلس با ضوابط و مقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان و دستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری.


-محاسبه هزینه تفکیک و تسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده.


-امضای صورت مجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان.


-صدور صورت مجلس تفکیکی و ارسال نسخه ی دوم به دفتر خانه متقاضی به وسیله ی متصدی امور دفتری.

تفکیک زمین-تفکیک آپارتمان-تفکیک اراضی-نقشه برداری زمینی-نقشه برداری تفکیکی-karmap.ir-نقشه برداری کارمَپ

.ماده ۱۴۷- gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳

تفکیک – تفکیک اراضی-تفکیک زمین-تفکیک ملک

تفکیک – تفکیک اراضی-تفکیک زمین-تفکیک ملک-تفکیک آپارتمان- عرصه و اعیان-نقشه برداری زمینی-در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاهها و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم به دست آید. در مرحله دوم نیز از روش های مختلفی استفاده می گردد. در تمام این روش ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن می شوند. نتایج کار به صورت های آنالوگ (نقشه مقاطع طولی و عرضی و…) و یا دیجیتال (جداول ، مدلهای رقومی زمین DGM یا DTM ارائه می گردد. انتخاب وسایل و روشهای مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است. در زیر به تفکیک به ابزار مورد نیاز فرآیند مساحی پرداخته میشود.)