کارمَپ

انجام امور نقشه برداری در  تهران

محاسبه احجام-محاسبه حجم عملیات خاکی چگونه انجام می گردد؟ روش های مختلفی برای محاسبه حجم عملیات خاکی یا همان محاسبه احجام وجود دارد. از متداول ترین این روش ها می توان به روش میانگین، روش بلوک و روش مقطع برداری اشاره کرد.

محاسبه احجام

محاسبه احجام-محاسبه حجم عملیات خاکی-اندازه گیری حجم خاکبرداری-نقشه برداری زمینی

نتیجه روش مقطع برداری دقیق تر از دیگر روش ها است. در ادامه به معرفی اجمالی اصول هر یک از این موارد به روش های کاهش خطاهای موجود در محاسبات می پردازیم.

محاسبه حجم عملیات خاکی (محاسبه احجام) به روش میانگین گیری:

روش میانگین گیری، بهترین گزینه برای محاسبه حجم خاکبرداری در پروژه های کوچک (تعیین ارتفاع در هر نقطه گره ای ) است.

در صورت اجرای عملیات خاکبرداری یا خاکریزی (فقط یکی از موارد)، محاسبات این روش بسیار ساده خواهند بود. توجه داشته باشید که در صورت اجرای ترکیبی از عملیات خاکبرداری و خاکریزی خطای روش میانگین گیری افزایش می یابد.

دلیل این امر، به وجود آمدن انحراف یا خنثی شدن حجم عملیات طی فرآیند میانگین گیری است.

به منظور محاسبه حجم عملیات خاکی، مساحت پروفیل عرضی در دو مقطع متوالی محاسبه می شود، در میانگین آنها تعیین می شود. با ضرب میانگین مورد حاصل در فاصله بین دو مقطع، حجم عملیات به دست می آید.

محاسبه حجم عملیات خاکی (محاسبه احجام) به روش بلوک:

روش بلوک، اغلب به منظور محاسبه حجم عملیات خاکی در پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

دقت این روش از روش میانگین گیری بیشتر اما از روش مقطع برداری کمتر است. در روش بلوک نیز مانند روش میانگین گیری، ترکیب عملیات خاکبرداری و خاکریزی، منجر به افزایش خطای محاسبات می شود.

البته میزان خطا در این حالت کمتر خواهد بود. به منظور محاسبه حجم عملیات خاکی، به جای محاسبه مساحت کلی، مساحت هر یک از بلوک های خاکریزی و یا خاکبرداری محاسبه می شود.

محاسبه حجم عملیات خاکی به روش مقطع برداری:

محاسبه حجم عملیات خاکی به روش نیمرخ عرضی یا در روش مقطع برداری. گزینه مناسبی برای اغلب پروژه های عمرانی بزرگ نظیر راه سازی، سد سازی، راه آهن و غیره است.

این روش از دقت بالایی بهره می برد. البته اجرای محاسبات آن نیز نسبت به روش های دیگر دشوارتر است. اولین مرحله، پیدا کردن ناحیه خاکبرداری و خاکریزی برای هر مقطع با استفاده از روش محاسبه سطح خالص یا روش ذوذنقه است.

در مرحله بعد، با ضرب میانگین ناحیه حاصل می شود و برای دو مقطع متوالی در فاصله آنها، حجم عملیات خاکی به دست می آید.

محاسبه حجم عملیات خاکی (محاسبه احجام) با استفاده از نرم افزار:

یکی از روش های محاسبه حجم عملیات خاکی، استفاده از نرم افزار تخصصی طراحی است. نوع نرم افزار مورد استفاده به روش برداشت نقاط محل بستگی دارد.

به عنوان مثال: در صورت بکارگیری از دوربین های نقشه برداری، نرم افزار «سیویل تری دی» (CIVIL 3D). و در صورت بهره گیری از روش های فتوگرامتری، نرم افزارهای نظیر ContextCapture Center یا Agisoft PhotoScan برای تعیین حجم خاکبرداری به بکارگیری می شوند.

خطای محاسبه حجم عملیات خاکی:

محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی همیشه با مقداری خطا همراه است. عوامل دستگاهی، عوامل انسانی و عوامل طبیعی در نقشه برداری به عنوان منشأ اصلی خطای این محاسبات مورد نظر است.

علاوه بر این خطاها، طراحان باید تأثیر عملیات خاکی بر روی احجام خاک را نیز در نظر بگیرند. این احجام عبارتند از:

از راه حل های کاهش خطای محاسبه حجم عملیات خاکی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی، دقیق نیست. با این وجود، این فرآیند نیازمند دقت بالا برای کاهش خطاهای احتمالی و جلوگیری از صرف هزینه های اضافی است.

عملیات خاکی در راهسازی

عملیات خاکی شامل کلیه کارهای لازم برای تمیز کردن بستر و حریم راه خاکبرداری و خاکریزی خاک. سنگ یا سایر مصالح، یا در مسیر یا محدوده راه در منطقه عملیات طرح. طبق نقشه های اجرایی یا برابر دستورات دستگاه نظارت می باشد.

پاک کردن و ریشه کنی بستر و حریم راه

عملیات پاک کردن و ریشه کنی بستر حریم راه شامل برداشت. و به دور اندازی هر گونه مواد و مصالح زائد، نباتات و اشجار، ساختمان و ابنیه. و هرگونه مانعی در تمامی حریم راه، مسیر کانالها و آبروها. محل احداث پل و ابنیه فنی و هر ناحیه و منطقه دیگری که در نقشه های اجرای مشخص می شود. می باشد. پاک کردن و ریشه کنی بستر و حریم راه باید قبل از هر گونه خاکبرداری یا خاکریزی شروع میشود و پایان می یابد.

خاکبرداری و خاکریزی

برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی، شن و ماسه ای. قلوه سنگی و سنگی، ریزشی و لغزشی، صرف نظر از جنس و کیفیت آنها از مسیر راه. به منظور تسطیح، شیب بندی و مهیا سازی مسیر اصلی راه یا راه های ورودی و خروجی و جاده های ارتباطی، موضوع عملیات خاکبرداری است.

احداث خاکریز یا بالا آوردن بستر راه با خاک و سنگ حاصله از برشها یا با مصالح قرضه موضعی، جانبی یا منتخب. مهیا سازی بستر زمین طبیعی برای ریختن، پخش و کوبیدن مصالح بر روی آن، و نیز خاکریزی پشت پی ها و شالوده ها. اطراف ابنیه فنی و مستحدثات، پر کردن اطراف لوله ها، چاهها، چاهک ها و گودالهای موضعی مشمول عملیات خاکریزی است.

کلیه عملیات خاکبرداری و خاکریزی باید بر اساس نقشه های اجرایی. و برابر با ابعاد و اندازه های مشخص شده در نقشه ها یا دستورات دستگاه نظارت انجام شود. در حین عملیات خاکبرداری و خاکریزی باید مراقبت کامل به عمل آید. تا هیچ گونه آسیبی به تأسیسات، تجهیزات، مستحدثات، ابنیه فنی، علائم و نقاط ثابت نقشه برداری، و امول بخش دولتی و خصوصی وارد نیاید.

باید همراه با زهکشی تواماً انجام گیرد. و دستگاه نظارت در هنگام نیاز می تواند در مواقع بارندگی های شدید، به منظور حفاظت عملیات انجام شده، کارهای خاکی را متوقف سازد. کلیه خاکهای حاصل از خاکبرداری باید در خاکریزها، راه های ارتباطی، پشت پلها و پی ها مصرف شود. مگر در مواردی که دستگاه نظارت مصرف این خاک ها را برای خاکریزی نامناسب و غیر قابل قبول دانسته یا زائد بر مصرف تشخیص دهد. عدم مصرف خاکهای حاصل از خاکبرداری به هر دلیل که باشد باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت و کارفرما برسد.

عملیات خاکی در راه سازی خاک های غیر قابل مصرف و نیز خاکهای مناسب بر مصرف باید. در محلی که توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد، ذخیره شود. از انبار کردن این مصالح در اراضی زیر کشت، محوطه ترانشه ها، بستر رودخانه ها و نهرها و حریم راه باید خودداری شود. مصالح مرطوب یا یخ زده که در صورت خشک شدن. به صورت مصالح مناسب در می آیند باید خشک شده و سپس در عملیات خاکریزی به کار برده شوند.

به منظور استفاده مصالح حاصل از خاکبرداری در کارهای بنایی و ابنیه فنی، دستگاه نظارت. می تواند دستور نگهداری و انبار کردن مصالح از قبیل سنگ. شن و ماسه و غیره را که از برشها به دست می آید صادر نماید.

خاک هایی که در خاکریزی مصرف می شود باید در لایه های یکنواخت و با ضخامت ثابت در عرض خاکریز ها ریخته شود.

.ماده ۱۴۷ – تفکیک – تفکیک آپارتمان – تفکیک زمین – تفکیک ملک – gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سایت نقشه برداری کارمَپ خوش آمدید