مختصات نقشه-سیستم تصویر و سیستم مختصات نقشه

مختصات نقشه -سیستم تصویر و سیستم مختصات نقشه – نقشه برداری – علوم زمین

مختصات نقشه

ایده کروی بودن زمین به قرن هفدهم بر می گردد که نیوتن ادعا نمود چرخش زمین باعث می گردد. مایعات به سمت استوا هدایت شده. و تعادل هیدرواستاتیکی باعث بیضوی بودن شکل زمین که در قطبین مسطح شده می گردد. شکل سه بعدی زمین باعث توسعه سیستم های مختصات سه بعدی گردیده. که توسط متخصصین فتوگرامتری و ژئودزی برای توصیف مختصات نقاط روی زمین مورد استفاده قرار می گیرند. از طرف دیگر وسایل نمایش مورد استفاده مثل صفحه نمایش کامپیوتر. ترسیم کننده ها و نقشه های کاغذی دو بعدی می باشند.

برای انتقال مختصات از روی زمین به نقشه یا وسایل نمایش دهنده دو بعدی. نیاز به سیستم تصویر نقشه می باشد. که یک انتقال ریاضی عوارض از سطح بیضوی زمین به یک صح دوبعدی می باشد. این سیستم تصویرها می توانند براساس نوع صفحه قابل گسترش تصویر. وضعیت صفحه قابل گسترش تصویر و خاصیت سیستم تصویر توصیف شوند. بعلاوه اسناد و مدارک گرافیکی شامل تصاویر و نقشه های اسکن شده. دارای سیستم مختصات وسیله نمایش دهنده دو بعدی می باشند.

بنابراین نیاز به تبدیل سیستم مختصات وسیله نمایش دهنده به سیستم مختصات نقشه و جهانی می باشد. این فرآیند تبدیل سیستم مختصات زمین مرجع نمودن نامیده شده. که بر روی داده های مکانیکی برداری و رستری انجام می شود. بنابراین در این فصل سیستم های تصویر، سیستم های مختصات دوبعدی. و زمین مرجع نمودن اسناد و مدارک گرافیکی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مختصات نقشه

سیستم تصویر

سیستم تصویر انتقال ریاضی مختصات عوارض از روی زمین به نقشه یا وسایل نمایش دهنده دوبعدی می باشد. اگر شکل زمین به صورت بیضوی فرض گردد. ریاضیات مورد استفاده برای انتقال مختصات می تواند خیلی پیچیده باشد. اما در صورتیکه شکل زمین با یک کره کامل تقریب زده شود. ریاضیات مورد استفاده می تواند ساده باشد. انتقال با استفاده از طول و عرض ژئودتیک (یا جغرافیایی) ارائه شده توسط بیضوی (یا کره) انتخاب شده انجام میشود. اگر نقشه را یک سطح دوبعدی مثلاً یک برگ کاغذ در نظر بگیرید. که در اتصال با کره مولدی با شعال 6.378 سانتی متر باشد. که نشان دهنده شکل کلی زمین در مقیاس 1:100000000 می باشد. این تبدیلات تا حدی می توانند درک گردند. این برگ کاغذ می تواند به یکی از شیوه زیر در اتصاال با کره مولد باشد:

مختصات نقشه

 1. برگ صاف باقی می ماند و با کره در یک نقطه تماس دارد. این وضعیت سیستم تصویرهای آزیموتی تولید می کند.
 2. برگه بدور کره می پیچد با ایجاد یک استوانه و در یک دایره بزگر با کره در تماس است. این وضعیت سیستم تصویرهای استوانه ای را تولید می کند.
 3. برگ بصورت یک مخروط در می آید و در یک دایره کوچک با کره در تماس است. این وضعیت تولید سیستم های مخروطی می کند.

بنابراین سه دسته از سیستم تصویرها آزیموتی، استوانه ای و مخروطی هستند. این سه دسته شکل هایی را ارائه می دهند. که هر کدام می توانند. به یک سطح دو بعدی گسترش یابند. که می توانند کره مولد را دربر گیرند. این سه دسته سطوح را سطوح قابل گسترش نیز می نامند.

سیستم های تصویر همچنین می توانند با وضعیت صفحه تصویر قابل گسترش نسبت به کره مولد توصیف شوند. این وضعیت های سیستم تصویر عبارتند از:

 1. قطبی (نرمال)
 2. استوایی (معکوس)
 3. مایل

مختصات نقشه

 • یک سیستم تصویر قطبی آزیموتی یک سطح دوبعدی دارد. که با کره مولد یا در قطب شمال و یا در قطب جنوب تماس دارد.
 • یک سیستم تصویر قطبی استوانه ای دارای یک سطح دوبعدی استوانه ای می باشد. و بدور کره در استوا در تماس است. و محور آن از قطب شمال و قطب جنوب می گذرد.
 • یک سیستم تصویر قطبی مخروطی یک سطح دوبعدی مخروطی دارد که بدور کره در یکی از مدارات تماس دارد. و محور آن از قطب شمال و قطب جنوب می گذرد. و رأس آن بالای قطب جنوب یا قطب شمال می باشد.
 • یک سیستم تصویر استوایی آزیموتی یک سطح دوبعدی آزیموتی دارد. که با کره مولد در یک نقطه بر روی استوا تماس دارد.
 • یک سیستم تصویر استوایی استوانه ای دارای یک سطح دوبعدی استوانه ای می باشد. و بدور کره حول یک نصف النهار در تماس است. محور استوانه عمود بر محور دوران زمین است.

 • یک سیستم تصویر استوایی مخروطی یک سطح دوبعدی مخروطی دارد. که بدور کره حول یک دایره کوچکی در تماس است. که زاویه عمود با صفحه استوا دارد.
 • یک سیستم تصویر مایل آزیموتی یک سطح دوبعدی آزیموتی دارد. که با کره مولد در هر نقطه ای بغیر از نقاط روی استوا. و قطب های شمال و جنوب تماس دارد.
 • یک سیستم تصویر مایل استوانه ای دارای یک سطح دوبعدی استوانه ای می باشد. که کره را حول یک دایره بزرگ بغیر از نصف النهار یا استوا می پوشاند.
 • یک سیستم تصویر مایل مخروطی یک سطح دوبعدی مخروطی دارد. که با کره حول دایره کوچکی در تماس است. که نه زاویه عمود با صفحه استوا دارد و نه مدار است.

همچنین سیستم های مختلف تصویر دارای خواص متفاوتی هستند. که با نیازهای کاربران نقشه ارتباط دارد.

نقشه برداری کارمَپ

.ماده ۱۴۷ – تفکیک – تفکیک آپارتمان – تفکیک زمین – تفکیک ملک – gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳