سنجش از دور

سنجش از دور

سنجش از دور یکی از جدید ترین علوم و تکنولوژی های جمع آوری اطلاعات می باشد. و وجود ماهواره های مختلف، با قدرت تفکیک های مکانی. طیفی، رادیو متریکی و زمانی متنوع، امکان تهیه تصاویر مناسب از هر نقطه. از سطح زمین را فراهم نموده است. از این رو در عصر حاضر سنجش از دور به عنوان. یک منبع مهم جمع آوری اطلاعات برای تهیه نقشه های مختلف مطرح می باشد.

انرژی الکترومغناطیس بوسیله سنجنده هایی اندازه گیری می شوند. که بر روی یک سکوی ثابت و متحرک قرار گرفته اند. انواع مختلف سنجنده ها برای کاربردهای مختلف توسعه داده شده اند. عموماً هواپیما و ماهواره برای حمل یک یا چند سنجنده استفاده می شوند. ترکیب سکو – سنجنده ویژگی های یک داده تصویری منتجه را مشخص می کند. مثلاً هنگامیکه یک سنجنده خاص از یک ارتفاع بالاتر عمل می کند سطحی کلی تصویر شده افزایش می یابد. در حالیکه سطح جزئیات قابل مشاهده کاهش می یابد.

از طریق اسکن کردن زمین انرژی الکترومغناطیسی را اندازه می گیرد. نتیجه اسکن داده رقومی تصویری است. که واحد اصلی آن المان تصویری یا پیکسل است. همانطوریکه نام چند طیفی پیشنهاد می کند، اندازه گیری ها برای گستره های مختلفی از طیف EM انجام می شود. سنجش از دور از سال 1972 وقتیکه اولین ماهواره پرتاب شد، استفاده شده است. بعد از دوربین هوایی رایج ترین سنجنده مورد استفاده است. دو نوع اسکنر چند طیفی اسکنرهای whiskbroom و اسکنرهای pushbroom هستند. که بر روی سکوهای هوابرد و فضابرد نصب می شوند.

سنجش از دور

انواع مختلف تصاویر ماهواره ای عبارتند از:

از نقطه نظر هندسی این نوع تصاویر جهت تولید نقشه های خطی با مقیاس 1:5000 مناسب می باشند.

 • تصاویر ماهواره ای QuickBird

از نقطه نظر هندسی، این نوع تصاویر جهت تولید نقشه های خطی با مقیاس 1:2500 مناسب می باشند.

 • تصاویر ماهواره ای IRS-1C/1D

با توجه به دارا بودن قابلیت تصویر برداری استریو، امکان استخراج اطلاعات سه بعدی. با استفاده از تصاویر این ماهواره وجود دارد. و از نقطه نظر هندسی جهت تولید نقشه های خطی با مقیاس 1:25000 مناسب می باشند.

 • تصاویر ماهواره ای SPOT

امکان استخراج اطلاعات سه بعدی با استفاده از تصاویر این ماهواره وجود دارد. و می توان از آن برای تهیه نقشه های خطی با مقیاس 1:50000 استفاده کرد.

 • تصاویر ماهواره ای SPIN – 2

جهت تولید نقشه های مسطحاتی با مقیاس 1:10000 مناسب می باشند. و علاوه بر قابلیت استخراج اطلاعات سه بعدی، جهت تولید نقشه های خطی با مقیاس 1:50000 مناسب می باشند.

 • تصاویر ماهواره ای Landsat

این ماهواره از مهمترین ماهواره های منابع زمینی به شمار می رود.

 • تصاویر ماهواره ای RADARSAT

این ماهواره قابلیت تصویر برداری رادار در هر شرایط آب و هووایی و در شب و روز فراهم می کنند.

به منظور استفاده از تصاویر ماهواره ای، می بایست در ابتدا، یکسری عملیات بازسازی تصویر، انجام شود. به طور کلی مجموعه عملیاتی که به منظور بازسازی تصویر انجام می شود. به صورت زیر می باشند:

 • حذف برفک.
 • تصحیح تابش سنجی.
 • تعیین مختصات نقاط کنترل.
 • تصحیح هندسی.
 • ترکیب تصاویر مختلف.
 • کلاسه بندی تصاویر (Classification).
 • استخراج عوارض.

فتوگرامتری (عکس برداری هوایی)

استفاده از عکس های هوایی و تکنیک های فتوگرامتری یکی دیگر از راه های جمع آوری. و تولید اطلاعات مکانی مورد نیاز می باشند.

در این روش، با توجه به بررسی های به عمل آمده از ارتفاع متوسط منطقه. و نیز مقیاس مورد نیاز برای تهیه نقشه، ارتفاع پرواز و نوع دوربین تعیین می گردد. سپس با توجه به پوشش عرضی و طولی مورد نیاز برای تشکیل مدلهای مورد نیاز. در پردازش های فتوگرامتری، طرح پرواز مشخص می گردد. با ارائه طرح پرواز، هواپیمای عکسبرداری بر فراز منطقه به پرواز در می آید. و مطابق دستورالعمل طرح پرواز شروع به عکس برداری از منطقه مورد نظر می کند.

سیستم دوربین شامل لنزها و فیلم اغلب بر روی هواپیما برای عکسبرداری هوایی یافت می شود. ماهواره های در حال گردش در ارتفاع پایین. و مأموریت های شاتل فضایی ناسا تکنیک های معمولی دوربین را بکار می برند. انواع فیلم های قابل کاربرد در دوربین توان ثبت انرژی الکترومغناطیس در گستره 400 تا 900 نانومتر را دارد.

عکس های هوایی برای گستره وسیعی از کاربردها استفاده می گردد. هندسه صلب و منظم عکس های هوایی در ترکیب با امکان به دست آوردن عکاسی استریو توسعه روش های فتوگرامتری. برای به دست آوردن مختصات دقیق سه بعدی را توانمند ساخته است.

تکنیک های کلاسیک فتوگرامتری و همچنین تفسیر عکس بصری به طور کلی. از تصاویر عکسی ثبت شده هارد کپی استفاده می کنند. که می تواند شامل نگاتیو های اصلی، چاپ های مثبت یا دیاپوزیتوها باشند. سیستم های فتوگرامتری رقومی، و همچنین سیستم های اطلاعات جغرافیایی، نیاز به تصاویر عکسی رقومی دارند. امروزه عکس های آنالوگ برای ذخیره و پردازش در سیستم های رقومی اسکن می شوند. اینکار می تواند توسط یک دستگاه اسکنر انجام شود.

سیستم تعیین موقعیت جهای (GPS)

تکنیک سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای جهانی Global positioning System برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند. GPS یک سیستم ماهواره ای است. که توسط وزارت دفاع آمریکا طراحی و راه اندازی گردیده است. ماهواره های GPS به طور مستقیم سیگنالهایی را ارسال می کنند. و گیرنده GPS با دریافت این سیگنالها و انجام یکسری پردازش ها بر روی آنها. قادر به محاسبه موقعیت، سرعت و زمان هر شیء متحرک، در هر نقطه از جهان خواهد بود. برای این منظور، حداقل سیگنالهای چهار ماهواره در هر زمان باید توسط گیرنده GPS، دریافت گردد.

ماهواره های GPS دو سیگنال شامل موج حال L1 و L2 را ارسال می کنند. و اطلاعات مربوط به موقعیت ماهواره ای GPS (پیغام ناوبری). و اطلاعات مربوط به کدهای C/A و P بر روی امواج فوق مدوله شده و ارسال می گردند. تعیین موقعیت با استفاده از GPS بر حسب نوع کاربرد، دقت مورد نظر و تجهیزات در دسترس. به روش های مختلفی صورت می گیرد. روش های موجود اندازه گیری با GPS، به دو دسته کاربردی اصلی نقشه برداری و ناوبری تقسیم می شوند.

.ماده ۱۴۷ – تفکیک – تفکیک آپارتمان – تفکیک زمین – تفکیک ملک – gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳