کارمَپ

انجام امور نقشه برداری در  تهران

معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت .(اندازه گیری و محاسبه) و ارائه نتایج کار (ترسیم و نقشه ) است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها (نظیر توتال استیشن ها، تئودولیت ها، جی پی اس و …) و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار بصورت های آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) یا رقومی (مانند جدول ها، مدلهای رقمی زمین) ارائه میگردد.

برداشت-پس از ایجاد شبکه نقاط کنترل (پیمایش) و تعیین موقعیت ایستگاها، میتوان. روی آنها ایستگاه گذاری نمود و با اتکا به این نقاط برداشت عوارض و جزئیات را آغاز نمود.

استاندارد عملکرد

انجام عملیات برداشت عوارض مطابق دستورالعمل. تهیه نقشه های 1:500، 1:1000 ، 1:2000 سازمان نقشه برداری کشور به روش مستقیم زمینی. با استفاده از دوربین توتال استیشن، دوربین زاویه یاب، سه پایه دوربین، منشور، ژالن، تراز نبشی، شاخص (میر) و متر

کلیات

از آنجا که در برداشت جزئیات، با حجم زیادی از نقاط برداشتی مواجه هستیم، به کارگیری روشهای خیلی دقیق. برای اندازه گیری مناسب نیست چون باعث کندی کار و بالا رفتن هزینه عملیات زمینی میشود.

از نظر کلی روشهای زمینی که برای جمع آوری نقاط بکار برده میشود. در سه گروه اندازه گیری فقط طول، اندازه گیری فقط زاویه و اندازه گیری طول و زاویه خلاصه میشود. ولی متداول ترین روش جمع آوری داده ها. (عوارض زمین که شامل عوارص مصنوعی و طبیعی است)، روش طول زاویه است. چون که از روش اندازه گیری فقط طول در زمین های کم وسعت. میتوان استفاده کرد و روش اندازه گیری فقط زاویه بعلت کندی کار و هزینه زیاد. فقط در موارد ضروری نظیر اندازه گیری نقاط بسیار مرتفع و یا غیر قابل دسترس پیدا میکند.

برداشت

در گذشته با روشها و وسایل بسیار ساده و در مدت زمان زیاد، نقشه هایی با دقت کم تهیه میکردند. ولی امروزه در نتیجه پیشرفت علم الکترونیک و پیدایش سیستم های نوری و قطعات الکترونیکی. و به بازار آمدن وسایل اندازه گیری مدرن روش های جدیدی به کار گرفته میشود.

در نقشه برداری زمینی عملیات اصلی تعیین موقعیت در روی زمین انجام میشود،. این عملیات شامل تهیه مقدمات کار و شناسایی منطقه. و سپس اندازه گیری های لازم برای تعیین موقعیت دقیق نقاط است. به این بخش از عملیات برداشت می گویند که میتوان آن را بصورت زیر تعریف کرد.

جمع آوری اطلاعات عینی و دیداری شامل ارتفاع و عوارض مصنوعی. و طبیعی یک قطعه زمین، یعنی ضبط و ثبت تمام اندازه های خطی و زاویه ای. که برای تعیین موقعیت دقیق عوارض آن قطعه زمین لازم است.

در نقشه برداری عوارض به دو دسته کلی عوارض مسطحاتی (پلانیمتری) و عوارض (آلتیمتری) تقسیم بندی میشوند.

عوارض مسطحاتی عوارضی هستند که معمولاً هم سطح زمین بوده. و هم میتوان حدود آنها را در روی نقشه مشخص کرد. برای برداشت عوارض کافی است موقعیت مسطحاتی آنها برداشت شود. ولی عوارض ارتفاعی معمولاً محل تغییر شیب ها و شکستگی های زمین بوده. و ارتفاع آنها برای باز سازی شکل توپوگرافی یا ناهمواری های طبیعی سطح زمین اهمیت دارد. در هنگام برداشت این عوارض علاوه بر موقعیت مسطحاتی باید ارتفاع آنها را نیز برداشت نمود.

عوارض مسطحاتی و ارتفاعی زمین را میتوان به عوارض نقطه ای مانند تک درخت یا نقطه ارتفاعی،. عوارض خطی مانند جوی آب یا ترانشه و عوارض سطحی مانند محدوده املاک. یا باغچه تقسیم بندی نمود (البته در تعیین عوارض نقطه ای و سطحی مقیاس اهمیت دارد. هم چنین عوارض مسطحاتی و ارتفاعی زمین را میتوان به عوارض طبیعی. مانند درخت، رودخانه یا حد مرتع و عوارض مصنوعی مانند باجه تلفن، جاده یا استخر تقسیم بندی نمود.

اصول برداشت

بسته به هدف از تهیه نقشه و سفارش دهنده آن، نوع و تعریف عوارض برداشتی. و جزئیات مورد نیاز آنها متفاوت می باشد. اما نقشه برداران بصورت پیش فرض عوارض را مبنای استانداردهای موجود شناسایی و انتخاب کرده. و بسته به مقیاس نقشه تراکم و جزئیات مورد نیاز آنها را برداشت میکنند. فهرست این عوارض در استاندارد برای نقشه های شهری و غیر شهری متفاوت بوده. و معمولاً در دسته بندی های مشخص ارائه شده اند. البته اگر عوارض خاصی مورد نظر سفارش دهنده تهیه عوارض باشد. که در استاندارد موجود نباشد این عوارض نیز با تعریف مشخص شناسایی و برداشت می گردد. که به آنها اصطلاحاً عوارض غنی سازی نقشه می گویند.

اصول کلی برداشت عوارض مسطحاتی و ارتفاعی و استانداردهای مربوطه تشریح شده. و سپس مراحل کار در برداشت عوارض بیان میگردد.

برداشت عوارض مسطحاتی:

از آنجا که معمولاً مرز عوارض مسطحاتی روی زمین مشخص است. میتوان با انتخاب تعداد مشخصی نقطه در روی این مرزها این عوارض را برداشت کرد،. به طور کلی این عوارض به سه دسته عوارض نقطه ای، خطی و سطحی تقسیم میشوند:

الف- عوارض نقطه ای: ساده ترین عوارض مسطحاتی از لحاظ جمع آوری عوارض نقطه ای میباشد. تیرهای برق، درختها، چاه ها و… از نوع عوارض نقطه ای هستند. هنگام جمع آوری این عوارض آنها را یک نقطه در نظر میگیریم. زیرا تصویر قائم این نقاط بر روی نقشه یک نقطه است.

ب- عوارض خطی: خطوط انتقال نیرو، جاده، خیابان و … از این نوع هستند. جمع آوری این عوارض به سادگی عوارض نقطه ای نمی باشد. در جمع آوری این نوع عوارض در صورتیکه عارضه به صورت یک خط مستقیم باشد. برداشت دو نقطه از آن کافی است ولی در حالتی که عارضه مورد نظر به شکل منحنی باشد.باید حداقل سه نقطه از آن را برداشت نمود.

ج-عوارض سطحی: تصویر عوارض سطحی مانند ساختمانها، خیابان ها و میدان ها. بر روی صفحه افقی نقشه عکس اشکال هندسی هستند که به راحتی با معلوم بودن، موقعیت تعداد محدودی نقطه. از محدوده آنها قابل ترسیم هستند، بعنوان مثال محدوده یک ساختمان یا خیابان که به ترتیب. با یک مستطیل و یا دو خط موازی نشان داده میشود با معلوم بودن سه نقطه قابل ترسیم است. هم چنین یک دایره با برداشت سه نقطه روی محیط آن قابل ترسیم است.

بنابراین هنگام برداشت عوارض سطحی از این قبیل کافی است. که طبق استاندارد به تعداد مورد نیاز از نقاط را برداشت کنیم.

برداشت عوارض ارتفاعی

شناسایی و نقشه برداری این عوارض معمولاً از عوارض مسطحاتی دشوارتر بوده. و به تجربه بیشتری نیاز دارد زیرا همان طور که گفته شد. مرز این عوارض در روی زمین کاملاً مشخص نبوده. و نقاط آن هم نسبت به هم حالت خاصی ندارد ولی با رعایت یکسری اصول و همچنین کسب تجربه میتوان. این عوارض را به سادگی عوارض مسطحاتی برداشت نمود. مثلاً نقاط برداشتی علاوه بر اینکه در تغییر شیب های ناگهانی و خط الرأس ها و خط القعرها. انتخاب میشوند باید به فاصله مشخص در اطراف هر ایستگاه در نظر گرفته شوند.

استاندارد کیفیت برداشت عوارض

کیفیت نقشه برداری عوارض مسطحاتی و ارتفاعی باید طبق استاندارد دارای تراکم و دقت مشخصی باشد. تا بتوان به نقشه قابل قبولی دست پیدا کرد. تراکم و دقت برداشت عوارض مسطحاتی به مقیاس نقشه بستگی دارد. هرچه نقشه مقیاس بزرگتری داشته باشد به برداشت دقیق تر و با جزئیات بالاتری نیاز است. استاندارد در برداشت عوارض مسطحاتی نیازی به برداشت جزئیات کمتر از 0/5 میلی متر در مقیاس نقشه نمی باشد. همچنین خطای برداشت نقاط به طور متوسط در هر 0/2 میلی متر در مقیاس نقشه باشد. و باید از 0/5 میلی متر در مقیاس نقشه بیشتر باشد.

برداشت-نقشه برداری - برداشت مسطحاتی-برداشت ارتفاعی-پستی و بلندی-توپوگرافی-map-surving-نقشه برداری در تهران-www.karmap.ir

.ماده ۱۴۷ – تفکیک – تفکیک آپارتمان – تفکیک زمین – تفکیک ملک – gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳

به سایت نقشه برداری کارمَپ خوش آمدید